Thanh thể thao

Tăng tính thể thao và diện mạo bề ngoài cho chiếc xe.
Kết hợp với đèn báo dừng tiêu chuẩn Phù hợp với xe không có lót thùng xe hoặc lót thùng xe loại không che viền trên thùng xe.
Sản xuất từ vật liệu chống rỉ và có độ bền cao.
Vừa khít với kích thước thùng xe.

Description

Tăng tính thể thao và diện mạo bề ngoài cho chiếc xe.
Kết hợp với đèn báo dừng tiêu chuẩn Phù hợp với xe không có lót thùng xe hoặc lót thùng xe loại không che viền trên thùng xe.
Sản xuất từ vật liệu chống rỉ và có độ bền cao.
Vừa khít với kích thước thùng xe.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thanh thể thao”

Your email address will not be published.